Skip to Content.

echo_tips_extern - ECHO Tips

Subject: ECHO Tips

Description: Het ECHO wil activiteiten ondersteunen en ontwikkelen die gericht zijn op een
verbetering en vernieuwing van het onderwijs aan de Universiteit Antwerpen (UA)
en de hogescholen in de associatie (AUHA). Het wil daarmee essentieel bijdragen
tot het creëren van een onderwijscultuur die een rijke leeromgeving biedt voor
studenten en een sterke aantrekkingskracht heeft op onderwijzend personeel.

Via deze mailing list ontvangt u driewekelijks de ECHO-onderwijstip.

Top of Page